Familieopstellingen …

en organisatiedynamieken

Familieopstellingen poppen

In elke familiegeschiedenis zijn er mensen geweest die getroffen zijn door omstandigheden die té moeilijk waren om te verwerken. Het onverwerkt zal, vanuit het familieonbewuste, opduiken in de levens van mensen in latere generaties. Iemand is dan belast met een onbegrijpelijke taak, een zwaar lot of ziekte. Opstellingen brengen dergelijke verstrikkingen aan het licht en helpen bij het integreren van het onderbewuste. Dit geeft helderheid en ruimte.

Soms werken organisatiedynamieken zoals families en komt het voor dat iemand of een afdeling in dienst wordt genomen door het systeem om iets duidelijk te maken over dat wat verborgen is. Men is dan belast met rollen als ‘luis in de pels’, ‘iemand die niet wil veranderen’ of als ‘het afvoerputje van de organisatie’. Soms raakt men hierdoor zó verstrikt, dat het niet meer lukt om tot het eigen volle potentieel te komen en/of ondanks de vele talenten en competenties toch slecht functioneren. 

Mocht je dit herkennen en hierover een vraag hebben waar je mee zit, leg deze dan in een veilige sfeer voor aan het wetende veld.