Françoise Vermunt

fotoFrançoise Vermunt

PIB is een initiatief van Françoise Vermunt. Zij is executive coach en consultant voor directie- en managementleden binnen grotere dienstverlenende organisaties. Françoise is een fijn mens die met overtuiging en betrokkenheid, doelgericht en gewetensvol mensen in hun kracht zet en organisaties leert omgaan met verandering. Met als doel organisaties en individuele talenten te laten groeien. Daarbij heeft zij de overtuiging dat haar persoonlijke sensitiviteit, doelgerichtheid, intuïtie en betrokkenheid bijdragen aan krachtige bijeenkomsten.

Authenticiteit bij veranderingen

Françoise is jarenlang als Partner in Business (PIB) actief en is ervan overtuigd dat het door de mens in de werkomgeving te spiegelen met behulp van feedback en in te zetten op authentieke talenten en competenties, de mens in de organisatie meer effectief kan bijdragen in de constante verandering dan vanuit de oude vertrouwde rolverdeling of functie alleen. 

Zij werkt o.a. voor Van Oers United, Fontys Hogeschool, Sancta Maria Mavo en het Varendonck college en ABN AMRO Bank N.V.

Kennis als duurzame investering

Françoise Vermunt brugDe belangrijkste motivatie van Françoise is om bij te dragen aan het succes van de mens en organisatie in verandering. Zij vindt het belangrijk om zo snel mogelijk de mens in zijn of haar kracht te zetten en de enorme schat aan praktische kennis & vernieuwende informatie te delen in de organisatie. 

Dankzij deze werkwijze zijn Professionals ‘in de waan van de dag’ beter in staat om met meer vertrouwen actie te ondernemen binnen (team-)bijeenkomsten en vergroot hij zijn toegevoegde waarde.