Organisatieopstellingen

Wij helpen je op weg….als logica, kennis en gezond verstand niet meer werken.

Ervaar je knelpunten en blokkades in je organisatie, je team of jezelf? 

Dúrf jij anders te kijken en tegen de stroom mee de toekomst in te stappen? Dan nodigen wij je uit er niet langer (of te lang) over te praten en op een andere manier naar hetzelfde vraagstuk te kijken met behulp van een organisatieopstelling.

Binnen twee uur is het krachtenveld rond een vraag zichtbaar en voelbaar gemaakt. Leidinggevenden kunnen organisatorische, team- en persoonlijke knelpunten herkennen en trefzeker oplossen….als logica, kennis en gezond verstand niet meer werken. Dit is een aanpak die het probleem achter het probleem aanpakt.

Een opstelling

Een opstelling is een ruimtelijke uitbeelding van de belangrijkste ‘spelers’ met betrekking tot het vraagstuk. De opstelling helpt om in beeld te brengen welke patronen, teamdynamieken en dynamieken in de organisatie spelen. Tevens is het mogelijk duidelijkheid te krijgen over de rollen die het meest passend zijn bij de natuurlijke talenten van de ‘spelers’ die ondersteunend zijn om de organisatie- en teamdoelen te halen.

Diep inzicht in minimale tijd

Het doel is om de daadwerkelijke knelpunten, patronen en blokkades op te sporen en aan te pakken om zo te komen tot een gezonde werksituatie, waarbij iedereen het maximale uit zichzelf haalt. Deze werkwijze reikt een sleutel aan om een krachtige werkbare stap te kunnen zetten in een veranderingsproces.

Door middel van korte workshops en individuele sessies wordt vanuit systemisch perspectief helderheid gecreëerd. Geen power-points maar een maatwerkprogramma waarbij actuele vraagstukken worden ingebracht met directe antwoorden. De resultaten zijn onverwacht, diepgaand en inspirerend. Hier hebben we hooguit twee uur voor nodig.

De procedure

Voor een opstelling vindt een interview plaats waarin we de voor ons noodzakelijke informatie ophalen. Deze informatie heeft betrekking op wat het vraagstuk is en de daarbij behorende achtergrondinformatie.
Uiteraard hebben we afspraken in de groep over vertrouwelijkheid.
Na het inleidende interview doen we een opstelling, welke begeleid zal worden door Françoise Vermunt; een ruimtelijke uitbeelding van de belangrijkste ‘spelers’ met betrekking tot het vraagstuk. Die opstelling helpt om in beeld te brengen welke patronen en dynamieken in de organisatie spelen.

Na de opstelling doen we een gezamenlijke reflectie, welke regelmatig extra informatie oplevert.

Wat levert een opstelling nog meer op?
• Energie en praktische handvatten bij het antwoord op de hoe-vraag bij diverse (vaak belemmerende thema’s) vraagstukken
• Helderheid organisatie en teamdoelen
• Florerende teams
• Begrip in plaats van weerstand
• Bewustwording voor (herhalende) patronen
• Vertrouwen

Een aantal vraagstellingen waarbij organisatie-opstellingen kunnen helpen zijn:
1. Ontdekken en analyseren van blokkades in het (organisatie)systeem.
2. Leiderschapsvraagstukken. Wat heeft een systeem aan leiderschap nodig?
3. Het testen van effecten van een voorgenomen verandering met behulp van scenario-opstellingen.
4. Problemen met plekken in het team: belaste plekken; hoog verloop op een functie; zwarte schapen,(sluimerende) conflicten, etc.
5. Verander vraagstukken en projecten: wat zijn de condities waaronder de verandering of het project kan slagen?

Gekoppeld aan het door jou ingebrachte vraagstuk doen we enkele tests en interventies, geheel in overleg, met als doel om te kijken: waardoor gaat het nu zoals het gaat; en vooral: wat heeft dit organisatiesysteem, team of deze persoon nodig om de gestelde doelen te halen.

Tijdens een individuele sessie krijg je een beeld van verschillende mogelijke opties waardoor duidelijk is aan welke knoppen te draaien en welke rake vragen te stellen. Je krijgt voeling met de verborgen dynamiek van systemen, waardoor veel van je eigen situatie verhelderd wordt of zelfs op de juiste plaats valt. Hebben jullie al veel gepraat over, maar heeft dat onvoldoende opgeleverd? 

Niet meer praten over, gewoon doen! Bel naar 06-41513717