Organisatie coaching op maat

Het organisatie-spel

bij coaching van het bedrijf , een team, directie of individuele werknemers.

‘Binnen een uur ontstond er een driedimensionale uitbeelding van de dynamiek die de mogelijkheden van vooruitgang van ons bedrijf sterk heeft vergroot.’
  
Een bedrijf is een systeem, bestaande uit verschillende subsystemen, de afdelingen. Hier gelden, net als in andere systemen, allerlei geschreven en ongeschreven systemische wetten en regels.

Een aantal wetten in een bedrijfs/organisatiesysteem zijn:

  • De som is meer dan de delen.
  • De historie is merkbaar in het heden.
  • Er is steeds een dynamisch evenwicht waarin de balans wordt gezocht tussen groei en stabiliteit.
  • De aanpassing aan de buitenwereld is van groot belang naast het behoud van de interne samenhang.

Het organisatie-spel kan behulpzaam zijn bij het verhelderen van de vraag: “Wat is hier aan de hand?” Daarmee is het een diagnose-instrument.
Ook kan het organisatie-spel behulpzaam zijn als ontwerp-instrument. Wat gebeurt er als de afdeling verzelfstandigt? Voelen de nedewerjers zich daar beter of slechter bij?

En het organisatie-spel kan ook werken als verander-instrument. Het spel brengt iets teweeg in de organisatie. Bijvoorbeeld wanneer de nieuwe directeur erkent dat een eerdere reorganisatie ten koste is gegaan van veel levensenergie van medewerkers. Door die erkenning kan er weer energie gaan stromen in de huidige organisatie.

Hieronder zijn een aantal vraagstellingen beschreven waarbij het organisatie-spel kan helpen:
1. Ontdekken en analyseren van blokkades in het organisatiesysteem.
2. Leiderschapsvraagstukken. Wat heeft een systeem aan leiderschap nodig?
3. (Sluimerende) conflicten.
4. Problemen met plekken in het organisatiesysteem: belaste plekken; hoog verloop op een functie; zwarte schapen etc.
5. Leidende principes verhelderen en ordenen waardoor identiteit en bijdrage aan de samenleving gefocust wordt.
6. Bij fusie of het oprichten van een organisatie. Bij opvolgingsvraagstukken in familiebedrijven.
7. Om de eigen plek in de organisatie te onderzoeken.
8. Om adviseurs te adviseren. Consultatie-opstellingen. Wat speelt er in de organisatie die ik begeleid? Wat is mijn mogelijke plaats? In welke mate ben ik zelf verstrikt?
9. Bij het nemen van beslissingen. Ga ik of blijf ik? Nemen we een bepaalde uitdaging aan of niet? Welke sollicitant past op deze plaats? Vullen we een plaats überhaupt in?
10. Marketing-vraagstukken.
11. Verander vraagstukken en projecten: wat zijn de systemische condities waaronder de verandering of het project kan slagen?

Mocht je dit herkennen en hierover een vraag hebben, leg deze dan in een veilige sfeer voor aan het wetende veld.