PIB voor ervaren managers en teams

Als manager heb je vaak vragen waar je een antwoord op zoekt zoals;

‘Ik zie mijn nieuw gevormd team als de uitgelezen mogelijkheid om een vliegende start te maken. Wat kan mij daarbij helpen?’ ‘De mensen in mijn nieuwe team kennen elkaar nog niet zo goed. Hoe kan ik in korte tijd daar meer in bereiken?’ ‘In mijn team zijn de mensen het belangrijkste gereedschap voor het beoogde resultaat. Hoe leer ik en hoe leren zij elkaar zo snel mogelijk kennen?’

 ‘Ik zou met mijn team eens intensief aandacht besteden aan onze uitdagende targets. Hoe kom ik in een korte tijd tot een helder plan?’ In mijn team lijkt de diversiteit wel heel groot te worden. Hoe zorg ik ervoor dat ik het team bij elkaar houd?’ ‘Hoe stimuleer ik het gedrag dat bijdraagt aan het behalen van onze doelen?’ ‘Mijn team is al lang bij elkaar. Als manager kom ik nieuw en wil ik echt vernieuwing aanbrengen. Hoe geven we hier vorm aan?’

‘We hebben als team het nodige achter de rug. Veel wisselingen van mensen en opdrachten. Hoe maken we een grondige nieuwe start?’ ‘De complexiteit waar mijn team in zit is groot. Er zou blindelings op elkaar vertrouwd moeten worden. Maar doen we dat wel?’ ‘De prestaties van het team blijven achter. Volgens mij wordt er niet goed samengewerkt. Hoe kan ik daarbij geholpen worden?’ 

PIB ondersteunt je bij de bovenstaande en andere thema’s op het gebied van verbinden, samenwerken, vertrouwen, urgentie creëren, versneld loslaten en winnen!