Team coaching

Team coaching

Voor teams die beter willen samenwerken om gezamenlijke doelen te bereiken.

Het fundament van elk team…

… is het hebben van een gemeenschappelijk doel, een open en heldere communicatie en onderling vertrouwen en respect. Is er geen gemeenschappelijk doel dan is het een groep mensen. Blijven de resultaten achter? Is de samenwerking of verbinding niet optimaal? Wil niet iedereen mee in de verandering? Loopt iedereen mee in de ‘waan van de dag’ en is er geen tijd voor leiderschap?

PIB heeft ruime ervaring…

… in teamcoaching. Samen met de organisatie werk ik aan een zeer praktijkgerichte verbetering van de onderlinge samenwerking, verbinding en de resultaten van teams. Hierbij komen thema’s aan de orde zoals; hoe spreken we elkaar aan op gewenst gedrag?, hoe komen we onze afspraken na?, hoe worden we een team?, hoe werken we beter als team samen?, hoe verdelen we de taken en verantwoordelijkheden? maar ook hoe komen we van A naar B ondanks de enorme diversiteit in ons team?