Vertrouwen en respect

Ruimte geven/nemen, loslaten en vertrouwen

Dit zijn veel genoemde wensen bij transformatie processen en samenwerking. Ik zie dit als een proces van natuurlijke groei. Als je de natuur haar werk laat doen zullen de resultaten ook eerder manifest zijn, dan wanneer we de gewenste resultaten als collectief willen controleren. Dit is namelijk de natuur! De definitie van waanzin is: iedere dag dezelfde activiteiten ondernemen en telkens een ander resultaat verwachten. Vaak hebben we de neiging de schuld of oorzaak bij de ander te zoeken. De oorzaak hiervan is een denkfout. Vertrouwen is een werkwoord en persoonlijk denk ik dat het een individuele groeicyclus of transformatie is, wat maakt dat men zelf verantwoordelijk is voor het al dan niet hebben van vertrouwen in jezelf en/of de ander.  Als ieder individu leert om zelf de verantwoordelijkheid te nemen en op zichzelf leert te vertrouwen, dan zijn we met elkaar al een heel eind op weg.

Uit de neurowetenschappen blijkt dat de mens een patroonmatig onbewust voortgedreven wezen is, dat liever pijn vermijdt dan genot opzoekt. Transformaties doen pijn, omdat mensen vertrouwdheden moeten loslaten. Het plezier van de toekomst is nog onbekend en dus onbemind. ‘If it doesn’t kill you it will only make you stronger!’ Om elkaar goed te helpen bij een transformatiefase is het efficiënt en effectief om gebruik te maken van de collectieve intelligentie en te sturen op gedrag (mindset volgt daarna).  Gedrag is aangeleerd en wordt verankerd in de persoon. Gedrag geeft uiting aan identiteit en transformatie vergt dus een teruggaan naar je zuivere basis vanwaar je werkelijk vandaan komt.  De (eigen) wijze van iemands denken bepaalt hoe men de wereld bekijkt en ervaart. Transformeer de wereld begin bij jezelf.

Gedrag kun je kiezen en wat kies jij? Daag jezelf eens uit en maak ruimte voor een open dialoog met de ander, zonder verwachte uitkomst en vrij van (ver-)oordelen. Sta open voor de mens achter de façade en rollen. Of het jou ook lukt, hangt mede af van de kwaliteit van je gedachten…Bij een transformatie van zienswijze ofwel verschuiving van paradigma is het effectiever als er respect is voor elkaars pijn bij de individuele groeicyclus. Vertrouw de natuur en geef groei de ruimte! De resultaten zullen verbluffend zijn.