Voor wie is PIB?

VOOR TOEKOMSTGERICHTE LEIDINGGEVENDEN EN MANAGERS

Ben jij die (HR)leider die bereid is echt verantwoordelijkheid te nemen door tegen de stroom mee te gaan? Dan laat een PIB-traject je glashelder zien hoe je in korte tijd je competenties kan uitbreiden en op scherp leert zetten. Op basis van een intakegesprek wordt een  PIB-traject samengesteld van een totaal van 6 sessies. Hierbij gaan we in op de onderstaande thema’s:

  • authenticiteit versus samenwerking
  • de mens & cultuur
  • teamdynamieken
  • het managen van de bestaande cultuur naar een nieuwe cultuur
  • de specifieke fases in de onderstroom
  • de interne en externe complexiteit
  • en het tegen de stroom mee coachen van je medewerkers (in een tijd van onduidelijkheid en onbekendheid)

VOOR TEAMS

PIB werkt al jarenlang met een grote diversiteit aan teams en leidinggevenden. Zij begeleid teams bij het vinden van elkaars krachten/competentie/talenten, het maken van onderlinge verbinding en het bepalen van de gezamenlijke doelen, verantwoordelijkheden, onderlinge verwachtingen én acceptatie eisen. PIB heeft een toolbox aan vernieuwend instrumentarium ontwikkeld waarbij je leert om als team effectief te winnen en onderling te verbinden (urgentie te creëren, focus te houden, keuzes te maken, los te laten, durven te experimenteren) en het team te laten versnellen van de fase van los zand naar de fase van performance