Waarom PIB?

Waarom PIB ?

cocreatieOrganisaties moeten zich steeds sneller kunnen aanpassen, rollen veranderen en verandering zelf is een constante factor. Directie en management doen daarom meer dan vroeger een beroep op een strategische samenwerking met de collectieve intelligentie van hun eigen teams.

PIB helpt je winnen, versnellen en verbinden! 

WINNEN PIB bouwt verder op bestaande ervaring en kennis. PIB ontwikkelt maatwerk voor de leidinggevende die vanuit eigen overtuiging een stap in zijn ontwikkeling wil maken. Omdat ieder PIB-traject persoonlijk wordt ingericht, bouwt PIB verder op eerdere opleidingen en externe trainingen. Zo zijn eerdere kennisinvesteringen geborgd en wordt er op de meest prikkelende en effectieve manier aan de eigen ontwikkeling gewerkt.                                  

VERSNELLEN Een duurzame investering in mensen met direct rendement. PIB draagt eraan bij de beschikbare kennis in de organisatie te ‘verduurzamen’ door gericht te investeren in business vaardigheden die direct in de eigen werkomgeving toe te passen zijn. PIB creëert hierdoor een veilige omgeving waarin mensen met een leidinggevende functie zich in korte tijd ontwikkelen tot een authentieke nieuwe leider: de volwaardige Partner in Business voor het management. Organisatiedoelstellingen worden op deze manier effectiever gerealiseerd met een duurzamer resultaat. 

VERBINDEN De intentie maakt straks het verschil. Een belangrijk doel van ieder PIB-traject is dat er een verbinding wordt gemaakt tussen denken en doen. Wie naar de eigen werk(omgeving) kijkt met een andere intentie, ziet nieuwe perspectieven en kansen. Zo maakt PIB met behulp van de ME scan en vanuit de persoonlijke drijfveren duidelijk waarom iemand doet wat hij doet. Iedere leidinggevende zal ontdekken dat vaste percepties en patronen doorbroken kunnen worden. Met nieuwe inzichten wordt niet alleen de leidinggevende zelf geïnspireerd, maar ook zijn medewerkers.