Waarom PIB?

cocreatie

Organisaties willen meebewegen, flexibel zijn en zich aanpassen aan een complexe, interne & externe, omgeving. PIB helpt je winnen en versnellen door mensen en middelen met elkaar te verbinden! 

Winnen  Met een goede balans in autonomie versus samenwerking, kennis van elkaars krachten, focus én goede feedback-loops helpen teamleden elkaar om de gezamenlijke organisatie- en teamdoelen te bereiken. PIB ondersteunt leidinggevenden, managers en teams bij het met elkaar definiëren van de nieuwe teamcultuur en -ambities, het bepalen van het gewenste gedrag en de cultuur normen & waarden, waarbij men elkaar commitment geeft voor de individuele bijdrage aan een succesvol proces

Versnellen Met een organisatieopstelling van slechts twee uur worden teams in staat gesteld om (vaak belemmerende) patronen te managen en om een blijvende beweging te realiseren. PIB ondersteunt teamleden bij het creëren van een veilige en open omgeving waarin men durft om de onderlinge verwachtingen, acceptatie eisen uit te spreken. Het met elkaar op een constructieve en respectvolle wijze feed forward te geven, teneinde elkaar én organisatie te laten groeien. De organisatiedoelstellingen worden dan ook sneller, direct en effectief gerealiseerd. 

Verbinden De resultaten uit een zogenoemde Team-scan en We.-scan dienen als basis voor het definitief aantal benen op tafel sessies die nodig zijn. De resultaten van individuele Me.-scans dienen als basis om een zogenoemde We.-scan ofwel teamfoto te maken. De Me.-scan geeft diepgaandere inzichten in de natuurlijke talenten (bruistabletten), de kwetsbare krachten die vaak veel energie kosten (zuigtabletten) en het ontwikkelpotentieel van het totale team