Wat doet PIB?

Blijven resultaten achter en worden afspraken niet nagekomen…?

PIB heeft ruime ervaring in teamcoaching en helpt teamleiders/managers op een praktische wijze bij kleine benen op tafel sessies. In korte sessies van slechts 20 minuten werken we gezamenlijk aan thema’s, waaronder de diverse fases bij teamontwikkeling (forming, storming, norming, performing, adjourning). Je geeft met elkaar antwoord op de vraag of je een groep of een team bent en wat er nodig is om de gemeenschappelijk doelen te behalen. Ook krijg je inzicht in en leer je omgaan met de bestaande patronen en polariteiten binnen de diverse afdelingen van de organisatie.  

De 4 pijlers van PIB

Visie
boodcamp voor ondernemers; visie denken en handelen als een ondernemer

In dit deel van het PIB-traject wordt kennis over de organisatie in de markt verder verdiept en wordt er een verbinding gemaakt tussen organisatiedoelstellingen, medewerkers en klantbehoefte. Vanuit de leidende principes wordt de gewenste cultuur geformuleerd. Hier ontdekt de manager waar zijn/haar authentieke kracht ligt, hoe hij/zij de mensen mee kan krijgen in de geformuleerde visie en hoe hij/zij doelgericht de ‘spelers’ mee kan nemen om deze visie concreet uit te werken in stappen.

Grip
workshop; grip van visie naar de praktijk van alledag

Hier maakt de manager de koppeling naar de werkpraktijk. Een gezamenlijke analyse met behulp van een teamscan laat zien welke managementstijl het best aansluit op de bestaande problemen zoals het houden van focus in de waan van de dag, het delegeren van werk en het managen van zelfstandig opererende teams in hiërarchische organisatiestructuren. Stappen hierbij zijn; het zelfstandig implementeren van korte feedbackloops tijdens reguliere teamoverlegstructuren, hoe een goede balans te creëren tussen autonomie versus samenwerking en teams te ondersteunen om in een korte tijd om effectief en slagkrachtig te zijn. 

Waarde
samen faciliteren teamsessie: waarde eigenaarschap en creativiteit 

Vertrouwen in de eigen toegevoegde waarde brengt overtuiging, charisma en daadkracht. Hier ontdekt de manager hoe hij kritische succesfactoren als authenticiteit, eigenaarschap, verbinding en effectiviteit zélf kan beïnvloeden. En leert hij/zij hoe gesprekken worden ingericht op resultaat, uitdaging én welzijn. Je leert welke drijfveren, talenten je energiegevers zijn, maar ook welke competenties en belemmerende overtuigingen je energie kosten.

Identiteit
van denken naar doen: identiteit zichtbaar acteren in de eigen organisatie

Een sterk bewustzijn van de eigen identiteit draagt bij aan authentiek leiderschap waarin medewerkers worden erkend, gestimuleerd en gemotiveerd. Met PIB leer je over coachend leiderschap tijdens ontwikkeltrajecten, effectief feedback te geven en schaamteloos te delegeren. Tevens krijg je inzicht en vertrouwen in je eigen talenten en kwaliteiten die een cruciale rol spelen bij de overgang van hiërarchie naar zelf-organiserende teams.