Wat doet PIB?

…. De 4 pijlers van PIB

Visie
Boodcamp voor ondernemers: Visie denken en handelen als een ondernemer

In dit deel van het PIB-traject wordt kennis over de organisatie in de markt verder verdiept en wordt er een verbinding gemaakt tussen organisatiedoelstellingen, medewerkers en klantbehoefte. Vanuit de kernwaarden worden de benodigde zichtbare gedragingen geformuleerd. Gedrag wat nodig is om de gestelde doelen ook daadwerkelijk te behalen. Hier ontdekt de manager waar zijn/haar authentieke kracht ligt en hoe hij/zij doelgericht en pro-actief met visie, geloof én overtuiging in de eigen business kan handelen.

Grip
Workshop: grip van visie naar de praktijk van alledag

Hier maakt de manager de koppeling naar de werkpraktijk. Het zelfstandig implementeren van korte feedbackloops en teamoverlegstructuren helpen in een korte tijd om effectief en slagkrachtig te zijn. Een gezamenlijke analyse met behulp van een teamscan laat zien welke managementstijl het best aansluit op de bestaande problemen zoals het houden van focus in de waan van de dag, het delegeren van werk en het managen van zelfstandig opererende teams in hiërarchische organisatiestructuren.

Waarde
Samen faciliteren teamsessie: waarde eigenaarschap en creativiteit 

Vertrouwen in de eigen toegevoegde waarde brengt overtuiging, charisma en daadkracht. Hier ontdekt de manager hoe hij kritische succesfactoren als authenticiteit, eigenaarschap, verbinding en effectiviteit zélf kan beïnvloeden. En leert hij/zij hoe gesprekken worden ingericht op resultaat, uitdaging én welzijn. Je leert welke drijfveren, talenten je in je kracht zetten maar ook welke competenties en belemmerende overtuigingen je energie kosten. Je leert te werken met de verschillende teamfases van groei : forming, storming, norming, performing en hoe (collectieve) kennis en inzichten over de afdelingen heen ingezet kunnen worden.

Identiteit                                                                                                                                                                                                    Van denken naar doen: identiteit zichtbaar acteren in de eigen organisatie

Interne verandertrajecten of implementatie van automatiseringssystemen moeten in de organisatie worden gedragen. Een sterk bewustzijn van de eigen identiteit draagt bij aan authentiek leiderschap waarin medewerkers worden erkend, gestimuleerd en gemotiveerd. Inzicht en vertrouwen in eigen talent, charisma, kwaliteit en intelligentie vormen in dit proces een cruciale rol. Met PIB leer je over coachend leiderschap tijdens ontwikkeltrajecten, effectief feedback te geven en schaamteloos te delegeren.