Wat doet PIB?

…. De 4 pijlers van PIB

Visie
Boodcamp voor ondernemers : Visie denken en handelen als een ondernemer In dit deel van het PIB-traject wordt kennis over de organisatie in de markt verder verdiept en wordt er een verbinding gemaakt tussen organisatiedoelstellingen, medewerkers en klantbehoefte. Vanuit de kernwaarden worden de benodigde zichtbare gedragingen geformuleerd. Gedrag wat nodig is om de gestelde doelen ook daadwerkelijk te behalen. Hier ontdekt de leidinggevende waar zijn authentieke kracht ligt en hoe hij doelgericht en pro-actief met visie, geloof én overtuiging in de eigen business kan handelen.

Grip
Workshop: grip van visie naar de praktijk van alledag Hier maakt de leidinggevende de koppeling naar de werkpraktijk. Doel is om organisatie- , team- en persoonlijke ontwikkelplannen complementair te maken. Het zelfstandig implementeren van korte feedbackloops en teamoverlegstructuren helpen in een korte tijd om effectief en slagkrachtig te zijn. Een gezamenlijke analyse met behulp van een teamscan laat zien welke managementstijl het best aansluit op de zogenoemde ‘critical, tame of wicked problems’ zoals het managen van zelfsturende teams in hierarchische organisatiestructuren.

Waarde
Samen faciliteren teamsessie: waarde ownership en creativiteit Vertrouwen in de eigen toegevoegde waarde brengt overtuiging en daadkracht. Hier ontdekt de leidinggevende hoe hij kritische succesfactoren als authenticiteit, eigen verantwoordelijkheid, verbinding en effectiviteit zélf kan beïnvloeden. PIB laat zien hoe (collectieve en intelligente) kennis en inzichten over de linies heen ingezet kan worden en hoe gesprekken worden ingericht op resultaat, uitdaging en welzijn. Teamvolwassenheid en het aanspreken op gedrag zijn hierbij onderwerpen die verweven worden in het opleidingsprogramma.

Identiteit
van denken naar doen: identiteit zichtbaar acteren in de eigen organisatie Interne verandertrajecten of implementatie van automatiseringssystemen moeten in de organisatie worden gedragen. Een sterk bewustzijn van de eigen identiteit draagt bij aan authentiek leiderschap waarin medewerkers worden erkend, gestimuleerd en gemotiveerd. Inzicht en vertrouwen in eigen talent, charisma, kwaliteit en intelligentie vormen in dit proces een cruciale rol. Met PIB leer je, in plaats van kritiek geven, vanuit je authentiek leiderschap anderen feedback te geven.