We.-scan in combinatie met organisatieopstellingen

We.-scan

PIB werkt ook met de We.-scan. De We.scan – de samengevoegde Me.-scans van teamleden – is de basis voor onze ondersteuning bij elke vraag ten aanzien van teamontwikkeling en teamsamenstelling. Door zichtbaar te maken welke bewuste en onbewuste aspecten de onderlinge relaties binnen een team beïnvloeden, vergroten we het onderling begrip van de teamleden. Door inzicht te geven in de kwaliteiten, talenten en valkuilen van de individuele teamleden wordt duidelijker wat ieders toegevoegde waarde is (of kan zijn) en wordt duidelijk wat de basis is van verschillen in communicatiestijlen, leiderschapsstijlen en rol- en taakuitvoering.

Met de bewustwording die de We.-scan biedt, krijgt een team inzicht in de factoren die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op hun presteren. Vaak is dit verhoogd bewustzijn al voldoende om een positieve stap te maken met het team.

Als logica, kennis en gezond verstand niet meer werken dan pakt een organisatie opstelling het probleem achter het probleem aan

Soms is er meer nodig, bijvoorbeeld een aanpassing van de teamsamenstelling (cultuur), een aanpassing in de aansturing van het team of een aanpassing van de rolverdeling. Met een organisatieopstelling sporen we de daadwerkelijke knelpunten, patronen en blokkades op. Ook pakken we deze aan om zo te komen tot een gezonde werksituatie, waarbij iedereen het maximale uit zichzelf haalt.  Het reikt een sleutel aan om een krachtige werkbare stap te kunnen zetten in een veranderingsproces.

Binnen twee uur is het krachtenveld rond een vraag zichtbaar en voelbaar gemaakt. Leidinggevenden kunnen organisatorische, team- en persoonlijke knelpunten herkennen en trefzeker oplossen. Lees hier meer over bij organisatieopstellingen.