Werken in vrijheid

Vrijheid

Als ondernemer neem ik de vrijheid en ruimte om mijn toekomst te creëren, de dialoog met inspirerende mensen te voeren, mijn werk te organiseren en regelmatig te reflecteren.Het nieuwe werken is binnen organisaties in het leven geroepen om dit ook te realiseren voor de medewerkers. Juist deze transformatie brengt veel stress, een nog hogere werkdruk en de zogenoemde waan van de dag met zich mee. Mensen laten zich meeslepen in deze gedachtengang en nemen te weinig ruimte om te reflecteren waarom ze doen wat ze doen. Steeds meer worden we er ons, vanuit een soort collectief bewustzijn, steeds meer van bewust dat het inzetten van talent, kwaliteit en competenties van mensen steeds belangrijker is. Hiebij zie ik de volgende ratrace al weer ontstaan van hoe we dit alles gaan meten en controleren en structureren om overzicht te houden. Paradoxaal is dat we juist als collectief hiermee chaos creëeren.

Collectieve intelligentie maakt dat we als mens weten wat ons te doen staat, als we maar luisteren naar wat onze eigen innerlijke wijsheid te vertellen heeft. Waar blijft de gedachte vanuit liefde voor jezelf om jezelf te gunnen tijd te nemen om te luisteren naar je innerlijke wijsheid en in vrijheid dáár waarde toe te voegen, waar je werkelijk nodig bent en wél gewaardeerd wordt voor wat je bent als mens en niet vanuit de rol die je vervult?

Wat is de feitelijke oorzaak van hun eigen gedachtepatroon en hieruit volgend eigen gedrag? Repeterend maken mensen dezelfde denkfouten en raken ze verstrikt in hun eigen web van gedachtenkronkels. STOP IT! om jezelf eens minder serieus te nemen en eens objectief te kijken naar waar we met elkaar mee bezig zijn.    www.youtube.com/watch?v=Ow0lr63y4Mw Stop it voor een inspiratie moment voor jezelf …en je keuze om wel of niet meer op deze wijze deel te nemen aan de mallemolen. Wanneer is voor jou de pijn te groot of de wil sterk genoeg om je innerlijke transformatie proces aan te gaan? Dit vergt een goede dialoog met jezelf,  lef, vertrouwen, loslaten en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen wijze van denken.

Ben jezelf, er zijn nog genoeg anderen!