Winst voor jou

Winst

Als professional weet je wat er binnen en buiten jouw organisatie speelt om tot winst en resultaat te komen. Daarom laat PIB je direct vanuit je eigen werkomgeving je nieuwe rol ervaren en uitvoeren. Zo leer je te reageren met charismatische interventies; en krijg je meer kennis en inzicht in waarom mensen doen wat ze doen en hoe je effectiever je business kunt aansturen.

Samen leren, snel groeien

PIB leert je te werken vanuit je eigen kracht en laat zien hoe je door anders te kijken effectief inspeelt op complexe situaties en onzekerheid. PIB helpt je om politieke conflicten op te lossen en geeft je de middelen om muren te doorbreken. PIB verbindt organisatiedoelstellingen met individuele- en teamambities en brengt engagement en vernieuwende kennis. PIB gebruikt de kracht van meerdere vormen van diversiteit uit je werkomgeving. PIB gaat dwars door bestaande structuren heen om processen inzichtelijk te maken. PIB is ‘together on the job’. Zo ontwikkel je je het snelst tot een charismatisch leider met impact.

Jouw intentie maakt straks het verschil

Een belangrijk resultaat van ieder PIB-traject is dat je leert de verbinding te maken tussen jouw manier van denken en doen. Als je naar je werk kijkt met een andere intentie, zie je ander perspectief en wordt het duidelijk waarom je doet wat je doet. Je zult ontdekken dat je vaste percepties en patronen doorbreekt, inzichten krijgt en anderen makkelijker motiveert om mee te gaan in veranderingen.

Na een PIB-traject:

  • realiseer je meer engagement en beweging in je team én de organisatie
  • verbindt je organisatiedoelstellingen met individuele- en teamambities
  • heb je kennis om de doelstellingen concreet invulling te geven in de waan van alle dag
  • ben je je meer bewust van je eigen talenten en toegevoegde waarde binnen de organisatie
  • motiveer en delegeer je met charisma en overtuigingskracht
  • en geef je richting aan je gesprekken