Winst voor jouw organisatie

Winst voor jouw organisatie met PIB

  • lever je een strategische en sturende bijdrage aan de organisatie doelstellingen en aan structurele oplossingen
  • leer je essentiële business vaardigheden ontwikkelen en verdiepen
  • maak je de eigen toegevoegde waarde binnen de organisatie zichtbaar
  • krijg je tools in handen om teams in beweging brengen en verandering ook systemisch te benaderen vanuit de onderstroom
  • leer je mensen mee te krijgen in de waan van alledag en interne politieke conflicten oplossen, oude patronen te doorbreken
  • ontwikkel je vaardigheden om doelstellingen op de lange termijn op de korte termijn invulling te geven
  • ben je in staat om overtuigend, met visuele ondersteuning en op creatieve wijze te communiceren
  • krijg je meer werkplezier door samenwerking en te leren van en met elkaar