Winst voor jouw organisatie

Winst voor jouw organisatie met PIB

  • Met PIB leer je mensen mee te krijgen in de waan van alledag en oude patronen te managen
  • over de afdelingen heen samen te werken
  • interne politieke conflicten op te lossen
  • krijg je tools in handen om de onderstroom (soft skills) in teams te managen 
  • maak je de eigen toegevoegde waarde binnen de organisatie zichtbaar
  • ontwikkel je vaardigheden om complexiteit, onduidelijkheid en diversiteit in culturen te managen 
  • ben je in staat om overtuigend en op creatieve wijze te communiceren
  • schaamteloos te delegeren en feedback te geven
  • meer werkplezier te realiseren door een goede balans in autonomie versus samenwerking en geven versus nemen