Coachopleiding

In deze tweedaagse opleiding leer je hoe jij als coach anderen kunt ondersteunen in hun ontwikkeling. Lees hier meer. 

Je leert gewaar zijn en waarnemen en hoe je jij als coach verhoudt tot je coachee. En je krijgt antwoord op de vragen Waar sta jij als coach en welke stappen heb jij nog te zetten om je de beste versie van jezelf als coach te worden. Wie ben ik als coach? Hoe kan ik vanuit mijn eigen waarden een rol en positie innemen als coach om optimaal in dienst te staan van de coachee.

Essence training 

Dag 1
De zogenoemde Essence training is bedoeld voor mensen die de Me.-master 1 en Me.-master 2 opleiding bij TheTrueTalentTeam hebben gevolgd en die als coach met de Me.-scan willen werken. De training richt zich op mensen die kritisch naar zichzelf willen kijken en willen beginnen met de vraag ‘Wie ben ik als coach?’.

Dag 2
Je leert tijdens de verdieping te kijken naar de vraagstelling van de coachee als individu in relatie tot de systemen waar hij of zij onderdeel van uitmaakt. Je leert de verbinding maken tussen vraagstelling, thema en context. Dit maakt dat jij de coachee ziet voor wie hij/zij is.

Wat neem je zelf mee naar de opleiding?

  • Je neemt verantwoordelijkheid: je maakt keuzes en neemt beslissingen, je komt op voor je belangen en je kijkt in de spiegel.
  • Je bent nieuwsgierig: je overdenkt jouw toekomst en hoe je huidig handelen daaraan bijdraagt, je bezint je op je waarden en kernkwaliteiten en gaat op zoek naar kansen en mogelijkheden.
  • Je groeit: je gaat nieuwe uitdagingen aan en overwint obstakels, je lost problemen op en je zet inzichten om in nieuwe vaardigheden.