Positieve gezondheid

Positieve gezondheid binnen jouw bedrijf of instelling leidt tot hechting en verbinding van jouw medewerkers. Lees hier meer over deze transitie.

Bedrijven staan voor grote uitdagingen om gezonde medewerkers te behouden en nieuwe medewerkers aan zich te binden. Dit wordt mede veroorzaakt de vergrijzing, schaarste aan goed opgeleide mensen en de Corona-uitbraak. Het integreren van een positieve gezondheid binnen het bedrijfsleven kan voor de oplossing zorgen en het verschil maken. Dit vraagt vaak om een transitie en een gedrags- en cultuurverandering binnen een bedrijf.

Positive Health Factory levert binnen organisaties een bijdrage aan werkgeluk, zingeving en het gevoel van autonomie door eigen regie. In 7 stappen geven wij weer structuur, grip en duidelijkheid bij veranderinitiatieven als vitaliteitsmanagement, werkgeluk en talentmanagement.

Door het gesprek anders in te steken, wordt het potentieel van mensen voor de organisatie zichtbaar en ontstaat er een gelijkwaardig gesprek. Met praktisch vragen en een helder gespreksmodel wordt voorkomen dat gesprekken met medewerkers voornamelijk gaan over wat beter moet en de doelen die gehaald moeten worden.

De ervaren professionals binnen de Positive Health Factory bieden:

  • Grip, structuur, duidelijkheid en ontwikkeling.
  • Ondersteuning bij het voeren van een gelijkwaardig gesprek.
  • Leefstijladvies op maat met deskundige ondersteuning.
  • Medische advies door artsen.
  • Stimulans van het vermogen om uitdagingen aan te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.
  • Het laat medewerkers ervaren dat hun werkgever oog heeft voor hun gezondheid.
  • Het helpt mensen overzicht te krijgen over hun leven; het te begrijpen.
  • Wij geven inzicht in talenten, competenties, vaardigheden en ondersteunen de medewerkers om nóg vaardiger te zijn.
  • Het helpt medewerkers om te floreren. Als medewerkers niet goed in hun vel zitten, kan dat hun prestaties en functioneren in de weg staan.
  • Het spreekt mensen aan op wat voor hén belangrijk is, hún zingeving

Vitaal