Home

PIBmyjob 

cocreatieIs een initiatief van Françoise Vermunt met als doel om toekomstgerichte (HR) leiders en teams tegen de stroom mee te laten performen. Ingegeven door zowel interne als externe complexiteit, verandersnelheid, gebrek aan duidelijkheid en onzekerheid over de toekomst, hebben organisaties de behoefte om zich steeds sneller aan te passen.

Met PIBmyjob wordt glashelder hoe je als leidinggevende kunt omgaan met de constante factor van verandering en krijgt directie rendement uit een duurzame investering in mensen, door optimaal gebruik te maken van de collectieve intelligentie van de mens (werkkapitaal) binnen de eigen organisatie.

PIBmyjob ontwikkelt maatwerk voor teams, professionals en leidinggevenden die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en tegen de stroom mee de toekomst in willen gaan. PIB zorgt tijdens dit proces voor een veilige omgeving. Tijdens de benen op tafel sessies ligt de focus op de fases in teamontwikkeling, het snel duidelijkheid krijgen in rollen, verantwoordelijkheden én onderlinge verwachtingen. 

Met behulp van zowel beproefde als innovatieve leerinzichten en methodieken gaan we dieper in op onder andere onderstaande thema’s:

  • Bestaansrecht = visie, why, duidelijkheid bij rolverdeling, taken, verantwoordelijkheden, teamdoelen en onderlinge verwachtingen 
  • Omgeving = van een bestaande (familie-)cultuur naar een markt- en vraaggerichte cultuur, teamontwikkeling waarbij het elkaar ontmoeten, het elkaar leren kennen, de sterkte punten, talenten, competenties en ontwikkelpunten in beeld brengen belangrijke aandachtspunten zijn
  • Inrichting = structuur; samenstelling teams, diverse rollen, duidelijkheid in taken, verantwoordelijkheden, cirkel van invloed en vormen van communicatie
  • Dynamieken = autonomie versus samenwerking, teamontwikkeling versus teamperformance, organisatiebelang versus teambelang