PIB my job homepagina

PIB my job homepagina

cocreatieOrganisaties moeten zich steeds sneller kunnen aanpassen, rollen veranderen en verandering zelf is een constante factor. Directie en management doen daarom meer dan vroeger een beroep op een strategische samenwerking met de collectieve intelligentie van hun eigen teams.

Met PIBmyjob krijg je antwoord op de vraag: ‘Hoe ga ik als leidinggevende om met de constante factor van verandering’?

Een duurzame investering in mensen met direct rendement. PIB draagt eraan bij de beschikbare kennis in de organisatie te ‘verduurzamen’ door gericht te investeren in business vaardigheden die direct in de eigen werkomgeving toe te passen zijn. PIB creëert hierdoor een veilige omgeving waarin mensen met een leidinggevende functie zich in korte tijd ontwikkelen tot een verantwoorde leider. Organisatiedoelstellingen worden op deze manier effectiever gerealiseerd met een duurzamer resultaat.

PIB bouwt verder op bestaande ervaring en kennis. PIB ontwikkelt maatwerk voor de leidinggevende die vanuit eigen overtuiging een stap in zijn ontwikkeling wil maken. Omdat ieder PIB-traject persoonlijk wordt ingericht, bouwt PIB verder op eerdere opleidingen en externe trainingen. Zo zijn eerdere kennisinvesteringen geborgd en wordt er op de meest prikkelende en effectieve manier aan de eigen ontwikkeling gewerkt. PIB maakt daarbij gebruik van de nieuwste leerinzichten en -methodes. Om alle vooruitgang inzichtelijk te maken zorgt PIB voor aansluiting op de bestaande performance management cyclus.