Opstellingen

Een organisatieopstelling is een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in de verborgen dynamieken van een organisatiesysteem. Door deze (h)erkenning is verandering mogelijk. De methodiek van organisatieopstellingen kunnen we uiteenlopend betrekken op individuele (werkgerichte) vragen van mensen en, abstracter, op grotere organisatie vraagstukken (systemische dynamieken in organisaties).

Vaak wordt de oplossing in de bewuste patronen gezocht maar als de verandering en/of nieuwe regels geen verbetering oplevert dan heeft het een andere aanpak nodig. De methodiek ‘Systemisch Werken’ benadert de situatie vanuit een ander perspectief, namelijk de onbewuste patronen oftewel onderliggende dynamiek.