Scenario's opstellen

Door diverse scenario’s op te stellen, verkrijg je aanknopingspunten voor verandering die op andere manieren verborgen blijven. Lees meer.

Het opstellen van verschillende scenario’s is een zeer geschikte methode om inzichten te vergaren en aanknopingspunten voor verandering te ontdekken, die niet op andere manieren duidelijk worden. En helpt bij actuele vraagstukken zoals;

  • Waarom een strategie geen draagvlak krijgt
  • Waarom een team niet functioneert of welke keuze het beste past op dat moment
  • Wat is de (nieuwe) bestemming van de organisatie?
  • Wat zijn de condities waaronder de verandering of het project kan slagen?
  • Waar zit nog ontwikkelpotentieel?
  • Een fusie of het oprichten van een organisatie

Door een opstelling te doen met meerdere scenario’s en invalshoeken, zien we direct waar de flow stagneert en brengen we weer stroming van deze flow binnen je team.

abc'tje

Review

“Françoise stelt zich open ten dienste van het ‘wetende veld’ waardoor je ziet dat de informatie en energie door haar heen gaat. Hierdoor is het geen kunstje maar geloofwaardig wat ze doet”

Peter van Nieuwburg,
Directeur en eigenaar The True Talent Team.