Culture eats strategy for breakfast

Deze quote van Peter Drucker is beroemd geworden door Mark Fields, President bij Ford

PIB helpt organisaties om tastbaar te maken wat er speelt in de onderstroom en te zorgen voor meer commitment, hechting en verbinding binnen teams. We halen dat deel dat zich niet toont boven water en bespreken we de olifant die toch al in de kamer staat.

Leidinggevenden die bij PIB een opleiding volgen, weten wat er speelt in de onderstroom waardoor ze beter in staat zijn om deze te managen, te anticiperen op wat er komen gaat en verandertrajecten succesvol kunnen volbrengen.

Opstellingen

Een organisatieopstelling is een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in de verborgen dynamieken van een organisatiesysteem. Door deze (h)erkenning is verandering mogelijk.

Opleiding

Heb jij als ervaren of beginnend leider het idee dat je meer voor je team zou willen doen maar dat je niet zo goed weet hoe? Of dat je graag een volgende stap wilt maken en goed beslagen ten ijs wilt komen?

Management en coaching

Om richting te kunnen geven aan de ontwikkeling van anderen is het essentieel dat je effectief leiding kunt geven aan jezelf en je eigen ontwikkeling.

PIB is ontstaan vanuit de wens om een klimaat te creëren waarbij mensen hun volledige potentieel ontketenen en dit potentieel benutten voor verdere groei van de systemen waarin zij werkzaam zijn.

Het is mijn missie om vanuit passie, integriteit en betrokkenheid mijn kennis over te dragen aan professionals die te maken hebben met organisaties die in verandering zijn en bij te dragen aan het versnellen van de ontwikkeling van mens en organisatie.

Let's meet

Ik haal de onderste steen boven